"Euroklima" Michał Pazurkiewicz
43-300 Bielsko-Biała, ul. Czerwona 183
tel./fax. 33 821 20 89